OM BLOGGEN

Jeg er en norsk dame som har flyttet til Italia etter fullførelsen av italienske språk- og litteraturstudier. Her bor jeg sammen med min italienske samboer som jeg traff da jeg studerte i Firenze. Nå bor vi et stykke sør for Roma og herfra skriver jeg flere blogger som på en eller annen måte omhandler Italia.

Da jeg studerte fikk jeg kjennskap til de italienske dikterne og min absolutte favoritt er Giuseppe Ungaretti. Grunnen til dette er nok at han har en skrivestil som tiltaler meg. Han klarer å mane fram bilder ved bruk av ytterst få, men virkefulle ord.

Såvidt jeg vet så er det ikke mange av hans dikt som er oversatt til norsk.

Jeg har derfor tenkt å velge mine favoritter blant alle hans dikt og så presenterer jeg dem i oversatt form her på bloggen. Det blir en "uoffisiell" oversettelse fra italiensk og det kan jo være noen italienskkyndige lesere som vil være uenig med meg i valg av norske ord, men dette er altså min tolkning av Ungarettis dikt. For ikke å ødelegge lesernes egen opplevelse og tolkning av diktet kommer jeg ikke til å skrive hverken forklaring til diktet eller noe annet. Det blir kun diktet i norsk og italiensk form.

Jeg påberoper meg opphavsretten til min norske oversettelse etter paragrafene i den såkalte åndsverkloven.